СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ В ЕС (ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ КОСАК)

от

21.01.2018

14:00

до

22.01.2018

14:30

КОСАК е конференция на комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз, която се занимава с текущите въпроси от дневния ред на ЕС. Една от основните му цели е да предложи на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия всеки принос, произтичащ от заседанията на КОСАК, който счита за необходим, както и да насърчава обмена на информация и най-добри практики между националните парламенти и Европейския парламент. КОСАК може също да организира междупарламентарни конференции по специфични теми от значение за държавите членки.

КОСАК играе важна роля за активното участие на националните парламенти в дискусии, засягащи въпроси, свързани с Европейския съюз.

Всяка среща на КОСАК е организирана от комисията по европейски въпроси на националния парламент, който председателства.

В началото на всяко председателство първата задължителна междупарламентарна конференция от Kалендара на Парламентарното измерение е Председателският КОСАК. Той е от важно значение, защото представя и пояснява приоритетите на Председателството, приема рамката на полугодишния доклад на КОСАК и обсъжда проекта за дневен ред на Пленарения КОСАК, наред с други процедурни въпроси.

Като част от Парламентарното измерение на Българското председателство, Председателският КОСАК ще се проведе на 22 януари 2018 г. в София, предхождан от срещата на Председателската Тройка на КОСАК на 21 януари 2018 г.

Председателската Тройка на КОСАК е съставена от делегациите на парламентите на страната председател (България), предшестващата я страна председател (Естония), следващата страна, която ще поеме председателството (Австрия) и Европейския парламент.

Целта на срещата на Председателската Тройка е да обсъди и одобри дневния ред, участниците, темите и други важни въпроси, свързани с конференцията.

 

Теми на Председателския КОСАК:

Сесия 1: Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС

Сесия 2: Бъдещето на Европейския съюз – Сила в единството

Сесия 3: Ролята на макро-регионалните стратегии на ЕС за устойчиво развитие, стабилност и сигурност

 

Регистрация

Българското председателство въведе онлайн система за регистрация за всички събития.

Моля, за да се регистрирате за срещата, да определите лице за контакт от вашата камара / парламент. Той / тя ще отговаря за успешната Ви регистрация. Моля изпратете име, електронна поща и телефонен номер на горепосоченото лице до: [email protected]

Вашият служител ще получи на предоставената от него електронна поща връзка към регистрационната система.

Лицето за контакт ще може да следи състоянието на Вашата акредитация в системата. След като процесът приключи, на акредитираните участници ще бъде издаден пропуск. Той ще им даде достъп до мястото, където се провежда събитието. Участниците няма да бъдат допускани до конферентния център без пропуск!

Акредитацията е лична и не може да се прехвърля. Регистрацията в хотелите също ще се осъществява чрез системата за акредитация.

Ако имате нужда от допълнителна информация относно акредитацията, моля свържете се с нас на адрес: [email protected]

Крайният срок за регистрация е 11 януари 2018 г.

 

 

Свързани документи

Говорители

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Цвета Караянчева започва политическата си кариера като общински съветник в Кърджали. Избирана е за народен представител в 41-то, 42-то и 43-то Народно Събрание. Била е член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по земеделието и горите и по труда и социалната политика. Избрана е за заместник-председател на парламента в настоящото 44-то Народно събрание. От 17 ноември 2017 година е избрана за председател на българския парламент. Ръководител е на Делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз, както и на Делегацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

ИЛИЯНА ЙОТОВА

Вицепрезидент на Република България

В продължение на 10 години Илияна Йотова е евродепутат. Тази позиция заема до встъпването си в длъжност като вицепрезидент на Република България на 22 януари 2017 г. По време на третия си мандат в Европейския парламент е заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и заместник-член на Комисията по регионално развитие. Заместник-член е на Комисията по правата на жените и равенство между половете (FEMM). Заместник-председател е на Делегацията на ЕП в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, както и член на Делегацията на ЕП в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Сред основните теми, по които работи в качеството си на евродепутат, са: борбата с тероризма, защитата на личните данни, бежанската криза, приемането на България в Шенгенското пространство. Автор е на доклади и предложения в европейското законодателство за справяне с миграционната криза. В Комисията по регионално развитие става автор на първия доклад на Европейския парламент за политиката на сближаване в планинските региони. Завършила е българска и френска филология. Специализирала е във френското Национално училище по администрация, обучение в което са преминали френски президенти и премиери, и в Центъра по европейски науки в Страсбург. Дълги години работи като журналист, оглавява дирекция „Новини и актуални предавания“ в БНТ. Народен представител е от Българската социалистическа партия в 40-ото Народно събрание на Република България (2005 – 2007 г.). По това време е и председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Владее френски, руски и английски език. Омъжена, има син.

КРИСТИАН ВИГЕНИН

Председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Кристиан Вигенин е председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание на Република България. Преди да заеме тази длъжност през май 2017 г., той е народен представител в 40-то (2005-2007) и 43-то (2014-2017) Народно събрание, министър на външните работи (май 2013 г. - август 2014 г.), член на Европейския парламент (януари 2007 г. - май 2013 г.). Между 2010 г. и 2013 г. е съпредседател на Парламентарната асамблея EURONEST. Като парламентарист той активно участва в Парламентарната асамблея (ПА) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ): определен е за Специален представител на ОССЕ за Южен Кавказ през февруари 2016 г. и за заместник-председател на групата на социалдемократите, социалистите и прогресивните в ПА на ОССЕ през юли 2016 г.; избран е също за член на Бюрото на ПА на ОССЕ; докладчик е на Първа комисия.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Родена на 6 декември 1977 г. в София, г-жа Лиляна Павлова е български политик, в момента е министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Член на Министерския съвет в другите две правителства с министър-председател Бойко Борисов, като министър на регионално развитие и благоустройството (2014 г. - януари 2017 г. и 2011 г. - 2013 г.). Била е заместник-министър в същото министерство в периода 2009-2011 г. Г-жа Павлова има дългогодишен опит в управлението на европейските фондове и проекти от 1997 г. насам. В периода 2002 г. - 2009 г. е заемала длъжността "Началник отдел" в Дирекция "Национален фонд" към Министерството на финансите (Финансово управление, контрол и сертификация на структурните и кохезионните фондове на Европейския съюз, предприсъединителните фондове и програмите). Лиляна Павлова е доктор по икономика. Завършила е "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство, София през 2000 г. Магистър е по "Публична администрация и европейска интеграция" от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Владее английски и руски език. Женена с дете.

ДЕНИЦА НИКОЛОВА

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Деница Николова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на България, като отговаря по въпросите на градската политика и териториалното сближаване, програмите за регионално развитие, програмите за европейско териториално сътрудничество, фонд Солидарност и стратегията на ЕС за Дунавския регион. Г-жа Николова притежава магистърска степен в областта на финансите и има редица специализации, както и практически знания и опит в областта на цялостното управление, финансовия контрол и изпълнение на програми, финансирани от ЕС и в разработване и внедряване в инструменти за финансов инженеринг. Нейният широк професионален опит включва и стратегическо планиране на регионалното развитие, управление на проекти, консултации по чуждестранни инвестиции и изпълнение на финансови инструменти в България.

ПОСЛАНИК РАУЛ МЬОЛК

Посланик със специално поръчение за региона на Балтийско море

След завършване на университета в Тарту през 1975 г. Раул Мьолк работи в естонското обществено радио, от 1985 г. като главен редактор. През годините на промяната той е работил в кабинета на председателя на Върховния съвет 1990-92. От 1992 г. Раул Мьолк работи в Министерството на външните работи. Заемал е постовете заместник помощник-секретар по политическите въпроси, пресата и информацията, заместник помощник-секретар по въпросите на ЕС (два мандата), генерален директор на отдел "Планиране на политиката". От 2011 г. той е посланик със специално поръчение за региона на Балтийско море. Раул Мьолк е бил посланик на Естония в Обединеното кралство, Ирландия и Португалия и постоянен представител на Естония в Европейския съюз (2007-2011 г.). Той е министър на външните работи на Естония през 1998-99 г.

ФРАНС ТИМЕРМАНС

Първи заместник-председател на Европейската комисия, Комисар за по-добро законотворчество, междуинституционални отношения, върховенство на закона и Харта на основните права

Франс Тимерманс има завършена университетска степен по френски език и литература в университета Radboud Nijmegen. Завършил е следдипломни курсове по европейско право и френска литература в университета в Нанси. Два пъти е избиран за депутат в холандския парламент и е бивш министър по европейските въпроси и министър на външните работи на Холандия. В Европейската комисия има следните отговорности: 1. Координиране на работата за по-добро регулиране в рамките на ЕK и гарантиране, че всяко предложение зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са в основата на работата на Комисията; 2. Координиране на работата на Комисията по върховенство на закона и гарантиране, че всяко предложение и инициатива на Комисията са в съответствие с Хартата на основните права; 3. Ръководство на работата на комисаря по правосъдието, потребителите и равенството между половете и на комисаря по въпросите на миграцията и вътрешните работи;4. Хоризонтална отговорност за устойчивото развитие; 5. Надзор на отношенията на Европейската комисия с другите европейски институции и насърчаване на ново партньорство с националните парламенти; 6. Координиране на работата по прозрачността.

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент

Искра Михайлова е родена на 07.09.1957 г. в София, България. Тя има богата кариера в областта на регионалната политика и сътрудничеството с ЕС. Нейният път в активната политика започва през 2001г., когато е назначена за съветник на министъра на регионалното развитие. След изборите през 2005 г. в България, Михайлова продължава участието си в регионалната политика като заместник-министър до 2009 г. В периода 2009-2013 г. тя е член на 41-то Народно събрание на България и председател на парламентарната комисия по околната среда и водите. Тя е също така член на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. От май 2013 до юни 2014 Искра Михайлова е министър на околната среда и водите на България. Участвала е в редица международни форуми като лектор и като официален представител на България в качеството си на министър, заместник-министър, член на Европейския парламент в държавите-членки на ЕС, САЩ, Израел, Китай, Грузия, Армения, Азербайджан, Сърбия, Македония и др. В продължение на години тя е работила за прилагането на Европейската кохезионна политика в България и активно участва в управлението и прилагането на оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и в комитетите за наблюдение на програмите за трансгранично сътрудничество. От 01.07.2015 тя е член на Европейския парламент към групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Понастоящем, Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Тя също така е заместник на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Искра Михайлова е член на Съвета на председателите на комисии в ЕП, на Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония, Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, както и на Делегация в Парламентарна асамблея Евронест.

АУДРОНЕ ПЕРКАУСКИЕНЕ

Началник на отдел „Регионално сътрудничество и организация за сигурност в Европа" в Европейската служба за външна дейност

Аудроне Перкаускиене е служител на ЕС, заемащ длъжността Началник на отдел „Източно партньорство, регионално сътрудничество и ОССЕ“ в Европейската служба за външна дейност. Тя отговаря за: (1) развитието на Източното партньорство като политическа рамка за отношенията на ЕС с неговите 6 партньори от Източна Европа (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова , Украйна) и управлението на многостранното измерение на Партньорството; (2) приноса на ЕС към регионалното сътрудничество със северните и източните съседни райони: Арктика, Северно измерение, Балтийско, Баренцово и Черно море и (3) координиране на отношенията на ЕС с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Аудроне Перкаускиене постъпва на работа към Европейската служба за външна дейност от самото ú създаване през декември 2010 г. Преди да заеме настоящата си длъжност тя отговаря за координирането на отношенията на ЕС с държавите от Централна Азия. От 2006 г. до 2010 г. работи към Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз (Генерална Дирекция Външни отношения, Политико-военни въпроси). Преди да стане служител на ЕС, тя заема редица висши длъжности на гражданска и дипломатическа служба в Литва.

Лица за контакт

г-жа Кристина Игнатова

Сътрудник, отдел “Българско председателство на Съвета на ЕС”

+359 2 939 34 97

[email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация