LIX ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ В ЕС (LIX ПЛЕНАРЕН КОСАК)

от

17.06.2018

14:00

до

19.06.2018

14:30

Пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (Пленарен КОСАК) включва делегации на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на ЕС и наблюдатели от страните-партньори на ЕС. По време на конференцията парламентаристите имат възможност да обсъдят въпроси от европейския дневен ред и да обменят добри парламентарни практики. Пленарното заседание на КОСАК се провежда два пъти в годината.

Всеки национален парламент, както и Европейският парламент, е представен от шест-членна делегация. Страните кандидатки и други специални гости могат да участват като наблюдатели с делегация от трима членове.

Пленарният КОСАК е заключителната среща от Парламентарното измерение. Обичайна практика е делегациите на КОСАК да предоставят общи Приноси и Заключения на вниманието на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Те представят позициите на националните парламенти относно въпроси от дневния ред на ЕС и обсъждат дейността на КОСАК за периода на съответното председателство. След обсъждане на Приносите и Заключенията, председателите на комисиите гласуват и приемат двата документа.

LIX-ят Пленарен КОСАК ще се състои в София от 18-ти до 19-ти юни 2018 г.

Свързани документи

Говорители

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Цвета Караянчева започва политическата си кариера като общински съветник в Кърджали. Избирана е за народен представител в 41-то, 42-то и 43-то Народно Събрание. Била е член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по земеделието и горите и по труда и социалната политика. Избрана е за заместник-председател на парламента в настоящото 44-то Народно събрание. От 17 ноември 2017 година е избрана за председател на българския парламент. Ръководител е на Делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз, както и на Делегацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България. Роден е на 18 юни 1963 г. в Димитровград.Завършва със златен медал Математическата гимназия в Хасково. Дипломира се като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия.През 1992 г. завършва ескадрилен офицерски курс „Максуел“, САЩ, а от 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабния профил на Военната академия „Г. С. Раковски“. Дипломира се като първенец на випуска.През 2000 г. става доктор на военните науки в областта на усъвършенстването на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой. През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“. Името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж. Има над 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител. Демо-пилот на МиГ-29. Достига до чин генерал-майор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на Военновъздушните сили на Република България. През ноември 2016 г. е избран за Президент на Република България с пряк вот и близо 60% от гласовете. Владее английски, немски и руски език.

БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Роден е на 13 юни 1959 г . През 1982 г. се дипломира се във Висшата специална школа на МВР като инженер по специалността „Противопожарна техника и безопасност” с чин лейтенант, след което служи като командир на взвод и командир на рота в МВР. В периода 1985-1990 г. е преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР. Защитава дисертация на тема „Психо-физическата подготовка на оперативния състав” и му е присъдена научната степен „кандидат на науките” (равностойна на „доктор”). През 1990 г. напуска системата на МВР и година по-късно основава фирма „ИПОН-1” ООД, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. Фирмата членува в Световната организация на охранителите IAPPA, а Бойко Борисов е персонален член на организацията. От 1 септември 2001 г. е назначен на длъжността Главен секретар на МВР с указ № 194/2001 на Президента на Република България, а със заповед на Министъра на вътрешните работи му е присъдено звание „полковник” от МВР. С указ №32/2002 на Президента на Република България е удостоен със звание генерал-майор, а на 25.06.2004 г. е удостоен със званието генерал-лейтенант. На 10.11.2005 г. е назначен за кмет на Столична община с решение №270/2005 г. на Столичния общински съвет. От 10 януари 2010 г. до момента е председател на ПП ГЕРБ. В професионалната си кариера е награждаван многократно. Сред отличията, с които е удостояван, са Международната награда на фондацията (Prix de la Fondation) на форума „Кран Монтана“ за усилията му и ангажимента в борбата с корупцията и организираната престъпност в България (2010 г.), награда от Европол за добро сътрудничество с българските служби за сигурност (2010 г.), Европейската награда „Бронзов бик“ от Асоциацията на данъкоплатците в Европа (2009 г.), Кавалер на Големия кръст на ордена „За заслуги на Италианската република“ (2009 г.), Почетна титла Командир на Ордена на Звездата на италианската солидарност (2006 г.), Почетен жезъл от генералния директор на полицията на Испания, Медал за бойно съдружие от заместник-директора на ФСБ на Русия, Почетен медал на френската полиция от името на Президента на Франция и от името на министъра на вътрешните работи, вътрешната сигурност и местните свободи, Кръст за полицейски заслуги с червена звезда от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания, Награда за особен принос в развитието на тениса в България от президента на „Тенис Европа” Жак Дюпре (2012 г.), сертификати за благодарност за изключителен принос в борбата с наркотиците, организираната престъпност и корупцията, с фалшивото евро от Службата за борба с наркотиците (ДЕА) към Департамента на правосъдието на САЩ, от МВР и Генералната дирекция на Турската национална полиция, от директора на „Европол” Юрген Щорбек и др. Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-ото Народно събрание, избран за народен представител в 43-ото и 44-ото Народно събрание на Република България. Министър-председател на Република България от 27.07.2009 г. до 21.02.2013 г. и от 07.11.2014 г. до 27.01.2017 г. Избран за министър-председател на Република България на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.

КРИСТИАН ВИГЕНИН

Председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Кристиан Вигенин е председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание на Република България. Преди да заеме тази длъжност през май 2017 г., той е народен представител в 40-то (2005-2007) и 43-то (2014-2017) Народно събрание, министър на външните работи (май 2013 г. - август 2014 г.), член на Европейския парламент (януари 2007 г. - май 2013 г.). Между 2010 г. и 2013 г. е съпредседател на Парламентарната асамблея EURONEST. Като парламентарист той активно участва в Парламентарната асамблея (ПА) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ): определен е за Специален представител на ОССЕ за Южен Кавказ през февруари 2016 г. и за заместник-председател на групата на социалдемократите, социалистите и прогресивните в ПА на ОССЕ през юли 2016 г.; избран е също за член на Бюрото на ПА на ОССЕ; докладчик е на Първа комисия.

МAРИЙД МAKГИНЕС

Първи заместник – председател на Европейския парламент

Марийд Магинес е първият заместник-председател на Европейския парламент и представлява избирателен район Мидландс-Северозапад в Ирландия. Като първи заместник-председател, тя осъществява надзор върху отношенията с националните парламенти, по-специално с комисиите по въпросите на ЕС в парламентите на държавите-членки. Тя отговаря за диалога на Парламента с религиозни и неконфесионални организации относно политиките на ЕС и законодателните предложения съгласно член 17 от ДФЕС. Марийд е заместник-председател на делегацията в парламентарната Комисия по стабилизиране и асоцииране между ЕС и Черна гора и е председател на работната група "Трансатлантически отношения" в мозъчния тръст Европейска мрежа за идеи. Тя е член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Парламента, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисията по конституционни въпроси. Марийд е председателствала разследването на Парламента във връзка с колапса на застрахователното дружество „ Equitable Life,“ което идентифицира проблемите около слабата финансова регулация. Тя е член на Европейския парламент от 2004 г., като от 2014 г. е заместник-председател на Парламента. Преди да стане член на ЕП, Марийд е била журналист, медиен говорител и коментатор

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Родена на 6 декември 1977 г. в София, г-жа Лиляна Павлова е български политик, в момента е министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Член на Министерския съвет в другите две правителства с министър-председател Бойко Борисов, като министър на регионално развитие и благоустройството (2014 г. - януари 2017 г. и 2011 г. - 2013 г.). Била е заместник-министър в същото министерство в периода 2009-2011 г. Г-жа Павлова има дългогодишен опит в управлението на европейските фондове и проекти от 1997 г. насам. В периода 2002 г. - 2009 г. е заемала длъжността "Началник отдел" в Дирекция "Национален фонд" към Министерството на финансите (Финансово управление, контрол и сертификация на структурните и кохезионните фондове на Европейския съюз, предприсъединителните фондове и програмите). Лиляна Павлова е доктор по икономика. Завършила е "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство, София през 2000 г. Магистър е по "Публична администрация и европейска интеграция" от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Владее английски и руски език. Женена с дете.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

Екатерина Захариева е заместник министър-председател по съдебната реформа и министър на външните работи на Република България от 2017 г. Била е министър на правосъдието във второто правителство на премиера Бойко Борисов от 2015 г. до 2017 г. През 2013 г. и 2014 г. тя е била заместник-министър председател и министър на регионалното развитие и благоустройството в първото и второто служебното правителство на президента Росен Плевнелиев. През 2013-2015 г. г-жа Захариева служи като началник на кабинета на президента на Република България, а през 2012-2013 г. като главен секретар на администрацията на президента Росен Плевнелиев. Заемала е още поста на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в първото правителство на министър-председателя Бойко Борисов (2009-2013 г.).

НИКОЛА ДИМИТРОВ

Министър на външните работи на Бившата Югославска Република Македония

Настоящият външен министър на Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ), Никола Димитров, е роден през 1972 г. в Скопие, Македония. Той е юрист по образование. От 1991 до 1996 г. следва право в Юридическия факултет на университета "Св. Кирил и Методий" в Скопие. През 1998 г. придобива магистърска степен по право от King's College на Университет Кеймбридж, Великобритания, като специализира в областта на международното право, правата на човека и мирното уреждане на международни спорове. Политическата му кариера включва различни длъжности и функции: заместник-министър на външните работи на БЮРМ (2000 г.), съветник по националната сигурност на македонския президент (октомври 2000 - ноември 2001 г.), извънреден и пълномощен посланик на БЮРМ в САЩ (2001-2006 г.), национален координатор на БЮРМ за НАТО (2006-2009 г.), специален пратеник на правителството на БЮРМ за европейска и евроатлантическа интеграция в Брюксел (Септември 2007 г. - февруари 2008 г.), представител на БЮРМ пред Международния съд (декември 2008 г. - май 2011 г.), извънреден и пълномощен посланик на БЮРМ в Кралство Нидерландия, постоянен представител в Организацията за забрана на химическото оръжие (октомври 2009 г. - март 2014 г.), изследовател в Института за глобално правосъдие в Хага (април 2014 г. - март 2017 г.), сътрудник в Международния център за правно сътрудничество (април-май 2017 г.). Бил е също така специален пратеник на преговорите между БЮРМ и Република Гърция за преодоляване на различията в името под егидата на ООН (март 2003 г. - ноември 2008 г.). Никола Димитров е женен. Има три деца.

ДОМАГОЙ ИВАН МИЛОШЕВИЧ

Председател на Комисията по европейските въпроси на хърватския парламент

Домагой Иван Милошевич е хърватски политик и бизнесмен, който понастоящем е председател на Комисията по европейските въпроси в 9-ия мандат на хърватския парламент. Той е бивш заместник министър-председател на хърватското правителство, отговарящ за инвестициите, за подкрепата на чуждестранните и местни инвеститори, подобряващи инвестиционния и бизнес климат в Хърватия и за местната правна рамка в периода 2010-2011 г. Това е правителството, което приключи преговорния процес с Европейския съюз в средата на 2011 г. Г-н Милошевич е бил избран за член на хърватския парламент в три последователни мандата, по време на парламентарните избори през 2011 г., 2015 г. и 2016 г. Като парламентарист той е бил и председател на Комисията по икономика. Домагой Милошевич е също и успешен бизнесмен в сферата на малките и средни предприятия (пожарна безопасност, строителство, учредяване на нови фирми). Той е съосновател на Хърватската асоциация на износителите, както и председател на Надзорния съвет на Хърватската асоциация на работодателите и член на Бизнес консултативния съвет за Югоизточна Европа от Съвета за регионално сътрудничество. Има докторска степен по медицина от Университета в Загреб и диплома по бизнес администрация от Училище по мениджмънт „Блед“.

ЛУКА ЖАИЕ

Председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

Лука Жаие е член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 2002 г. В рамките на ЕИСК той работи активно в областта на социалната политика и политиката на сближаване, както и по международни въпроси. През септември 2004 г. е избран за заместник-председател на секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“. През октомври 2006 г. е избран за заместник-председател на III група на ЕИСК, член на Бюрото на Комитета за период от две години и член на съвместните консултативни комитети „ЕС Турция“ и „ЕС-Хърватия“. От октомври 2008 г. до 2010 г. е председател на Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“ и на постоянна проучвателна група „Имиграция и интеграция“. През октомври 2011 г. е избран за председател на III група на ЕИСК, и преизбран през януари 2013 г. и през октомври 2015 г. В това си качество е член на Бюрото на ЕИСК. По време на трите му мандата като председател, III група осъществи девет проучвания и проведе 42 конференции в 17 страни от ЕС, в които се включиха хиляди участници, както и безброй срещи с европейски организации на гражданското общество. Той беше единодушно номиниран от III група за поста на председател на ЕИСК за мандата април 2018 г. – септември 2020 г. • Председател на Националния съвет на ACLI, Християнска асоциация на италианските работници, която насърчава заетостта и активното участие в обществения живот посредством своята мрежа от местни клонове, услуги, предприятия и ad hoc проекти (2008 2012 г.); • Един от учредителите на Италианския форум на третия сектор; • Председател на Федерацията на неправителствените организации в областта на сътрудничеството за развитие FOCSIV (1994 – 2000 г.); • Активна дейност в областта на международното сътрудничество, на първо време със CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, италиански доброволческа организация) в Торино, а след това с мрежите и сдруженията на национални и европейски неправителствени организации (1980 – 2000 г.); • Журналист, международен политически анализатор; • Експерт в областта на сдруженията за социално израстване и третия сектор, отговарящ за програми за развитие в Африка и на други места по света. В ЕИСК г-н Жаие е бил докладчик по редица становища, като например „Роля и перспективи на африканската социална икономика в сътрудничеството за развитие“, „ЕС, Африка и Китай: към тристранен диалог и сътрудничество“, „Принципи, процедури и действия за прилагане на член 11, параграф 1 и параграф 2 от Договора от Лисабон“, „За социално измерение на Европейския икономически и паричен съюз“, „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ и „Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон“.

Д-р ЛЮБОШ БЛАХА

Председател на Комисията по европейски въпроси в Националния Съвет /Парламента/ на Словашката Република

Любош Блаха е избран за член на Парламента на Словашката Република от лявата социалдемократическа партия SMER през април 2012 г. Оттогава е и председател на Комисията по европейски въпроси в парламента. Като депутат той участва активно в работата на ОССЕ и ПАСЕ /Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа/. През януари 2018 г. е избран за Вицепрезидент на ПАСЕ. Любош Блаха е инициирал редица научноизследователски проекти по политически науки в Словашката академия на науките в областта на въвеждането на автентични научни изследвания в бакалавърската програма Понастоящем изнася лекции по история на политическата философия в Университета Кирил и Методий в Трнава, Словакия. Той е автор на няколко публикувани монографии, сред които: "Социална справедливост и идентичност" (2006), "Обратно към Маркс"? (Награда на словашки литературен фонд за 2009 г.), "Европейски социален модел - какво следва?" (2014 г.) Любош Блаха завършва магистърска степен по философия в Университета "Коменски", Братислава, Словакия през 2003 г. и по Политически науки и международни отношения в Университета в Матей Бел, Банска Бистрица, Словакия през 2004 г. Той получава докторска степен по темата теории на правосъдието в съвременните егалитаризъм и нео-марксизъм през 2008 г. от Катедрата по политически науки, Словашката академия на науките в Братислава, Словакия.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

Заместник министър-председател на Република България

Томислав Дончев е български политик, бил е кмет на Габрово, министър по управление на средствата от Европейския съюз 2010-2013, народен представител, член на Европейския парламент и заместник министър-председател в последните две правителства на Бойко Борисов. Има две магистърски степени във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – по философия и по стопанско управление . Завършва и втора специалност – журналистика. Специализира политически науки в Полша и подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми в Института в Негев, Израел. Завършва курс по бизнес менторинг в Академията по бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания. През годините в работил в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката, бил е сътрудник на агенция за социологически изследвания, учител, редактор в Радио Габрово, както и изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово.

ДАНА СПИНАНТ

Директор за бюджета, комуникациите и общите въпроси, ГД Регионална политика на Европейската комисия

Дана Спинант е директор по бюджет, комуникации и общи въпроси в Генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия от февруари 2017 г. Преди това тя е била ръководител на отдела, отговарящ за политиката за незаконна миграция и връщане (от 2015 до 2017 г. ) и началник на отдела, отговарящ за политиката в областта на наркотиците (2010-2015 г.) в Европейската комисия. Преди да започне работа в Комисията през 2009 г., Дана е журналист и редактор на различни медии, както и в академичните среди. От 2004 г. до 2009 г. тя е редактор на вестник European Voice, седмичник от групата The Economist Group, посветен на въпросите на ЕС, където преди това е заместник-редактор от 2002 г. Била е две години заместник-редактор в информационната служба на EUobserver.com, базирана в Брюксел. Успоредно с това, между 1998 г. и 2008 г. Дана работи като политически коментатор за три румънски телевизионни станции - Antena 1, ProTV и Realitatea TV. Започва кариерата си в журналистиката в Букурещ, Румъния, в TV5-TV Sigma през 1992 г. и след това става главен редактор на отдел "Новини" на Antena 1 през 1996 г. В периода 1998-2001 г. Дана е асистент в колежа на Европа в Брюж, след като завършва обучението си там. Дана е учила журналистика и комуникация в университета в Букурещ. След това получава две магистърски степени - от Института “Institut Européen des Hautes Etudes Internationales” (Ница) и Колежа на Европа College of Europe (Брюж). Тя говори румънски, френски, английски и немски езици.

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент

Искра Михайлова е родена на 07.09.1957 г. в София, България. Тя има богата кариера в областта на регионалната политика и сътрудничеството с ЕС. Нейният път в активната политика започва през 2001г., когато е назначена за съветник на министъра на регионалното развитие. След изборите през 2005 г. в България, Михайлова продължава участието си в регионалната политика като заместник-министър до 2009 г. В периода 2009-2013 г. тя е член на 41-то Народно събрание на България и председател на парламентарната комисия по околната среда и водите. Тя е също така член на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. От май 2013 до юни 2014 Искра Михайлова е министър на околната среда и водите на България. Участвала е в редица международни форуми като лектор и като официален представител на България в качеството си на министър, заместник-министър, член на Европейския парламент в държавите-членки на ЕС, САЩ, Израел, Китай, Грузия, Армения, Азербайджан, Сърбия, Македония и др. В продължение на години тя е работила за прилагането на Европейската кохезионна политика в България и активно участва в управлението и прилагането на оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и в комитетите за наблюдение на програмите за трансгранично сътрудничество. От 01.07.2015 тя е член на Европейския парламент към групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Понастоящем, Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Тя също така е заместник на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Искра Михайлова е член на Съвета на председателите на комисии в ЕП, на Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония, Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, както и на Делегация в Парламентарна асамблея Евронест.

ФРАНС ТИМЕРМАНС

Първи заместник-председател на Европейската комисия, Комисар за по-добро законотворчество, междуинституционални отношения, върховенство на закона и Харта на основните права

Франс Тимерманс има завършена университетска степен по френски език и литература в университета Radboud Nijmegen. Завършил е следдипломни курсове по европейско право и френска литература в университета в Нанси. Два пъти е избиран за депутат в холандския парламент и е бивш министър по европейските въпроси и министър на външните работи на Холандия. В Европейската комисия има следните отговорности: 1. Координиране на работата за по-добро регулиране в рамките на ЕK и гарантиране, че всяко предложение зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са в основата на работата на Комисията; 2. Координиране на работата на Комисията по върховенство на закона и гарантиране, че всяко предложение и инициатива на Комисията са в съответствие с Хартата на основните права; 3. Ръководство на работата на комисаря по правосъдието, потребителите и равенството между половете и на комисаря по въпросите на миграцията и вътрешните работи;4. Хоризонтална отговорност за устойчивото развитие; 5. Надзор на отношенията на Европейската комисия с другите европейски институции и насърчаване на ново партньорство с националните парламенти; 6. Координиране на работата по прозрачността.

Проф. Д-р ДАНУТА МАРИА ХЮБНЕР

Председател на Комисията по Конституционни въпроси (AFCO) на Европейския парламент

Председател на Комисията по конституционни въпроси на Европейския Парламент Данута Хюбнер, първият еврокомисар от Полша, е една от водещите икономисти и политици в страната си. Тя е изиграла и играе ключова роля в разширяването на ЕС. От юли 2009 г. г-жа Хюбнер е член на Европейския парламент. В момента тя е председател на Комисията по конституционни въпроси, както и член на Комисията по икономически и парични въпроси и на делегацията за връзки със Съединените Щати. Тя също е член на ръководната група "Брекзит" в Европейския парламент. През 2004 г. професор Хюбнер е избрана за еврокомисар с портфейл търговия, а след това регионална политика. Преди това в правителство на Полша тя заема длъжностите: министър по европейските въпроси, началник кабинет на комисията по европейска интеграция и държавен секретар в министерството на външните работи, заместник-министър на промишлеността и търговията и министър - началник на канцеларията на Президента на Република Полша.

БАСТИАН ВАН АПЕЛДОРН

Председател на Постоянната комисия по европейските въпроси, Сенат Холандия

Бастиан Ван Апелдорн, роден през 1970 г., е член на Сената на Холандския парламент от Социалистическата партия (СП). Избран е през май 2015 г., а от октомври 2016 г. е председател на Постоянната комисия по европейските въпроси. В Сената Ван Апелдорн е говорител на своята партия по въпросите на финансите, външните работи и отбраната. Освен това той е и заместващ представител в Парламентарната асамблея на НАТО. В ПА на НАТО той е член на Комисията по отбрана и сигурност и на Подкомисията за трансатлантическо сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. Освен политическата си дейност Бастиаан ван Апелдонор е учен по международни отношения и политически икономист, преподавател и изследовател в университета Vrije Universiteit в Амстердам. Завършил е политически науки и международни отношения в Университета в Амстердам и получава докторска степен по социални и политически науки с отличие през 1999 г. от Европейския университетски институт във Флоренция, Италия. Продължава академичната си кариера като постдокторант в Института за изучаване на обществата "Макс Планк" в Кьолн, Германия. Постъпва на работа в Vrije Universiteit Amsterdam през 2000 г., където понастоящем е лектор по международни отношения в Катедрата по политически науки и публичната администрация. От 2014 г. е и академичен директор на бакалавърска и магистърска програма по политология. Бастиан Ван Апелдорн е основател на Центъра Elite Power Investigations Centre (EPIC); ръководител на изследователски екип на Института Amsterdam Global Change Institute и член на Международния консултативен съвет на мрежата за изследване на политическата икономия Critical Political Economy Research Network.

Проф. дюн АТАНАС СЕМОВ

Професор в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Носител на "Катедра Жан Моне"

Проф. дюн Атанас Семов е роден на 23 март 1970 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Атанас Семов е доктор по европейско право с дисертация на тема „Директен ефект и примат в правото на Европейския съюз“ (2007) и доктор на юридическите науки с дисертация на тема „Съдът на ЕС“ (2012). Доцент по европейско право в Софийския университет (2010). Ръководител е на Международната магистърска програма по право на ЕС в Софийския университет. През 2012 г. става носител на Катедра „Жан Моне“ на ЕС (Jean Monnet Chair) – първият досега в Софийския университет и общо втори сред българските юристи след проф. Евгени Танчев. 2009-2010 ,заместник - председател на НС Автор на 7 книги по право на ЕС и повече от 50 статии, съставител на 12 научни сборника.

Проф. Д-р ИНГРИД ШИКОВА

Професор в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. д-р Ингрид Шикова е един от създателите на катедра “Европеистика” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и ръководител на „Жан Моне Центъра за високи постижения“. Цялата й професионална кариера е посветена на европейската интеграция. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия. Работила е като съветник в Представителството на Европейската комисия. Членува в международната мрежа от лектори “Екип Европа”. Избрана е за член на Академичния съвет на Международния център за европейско обучение в Ница, Франция. Има многобройни публикации по въпросите на европейската интеграция. Наградена е с почетния знак със синя лента на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за приноса й за развитие на европейските изследвания в България.

Посланик БИСЕРКА БЕНИШЕВА

Директор „Европейски въпроси“, ПанЕвропа България

Посланик Бенишева е дипломат от кариерата с профил по европейските въпроси, който понастоящем работи като директор по въпросите на ЕС в „ПанЕвропа България“. Тя е била директор (1997 - 2001 г.) и генерален директор по европейските въпроси (2007 - 2012 г.) в Министерството на външните работи, член на основния екип за водене на преговори за асоциирането (1992 г.) и присъединяването на България към Европейския съюз (2000-2004 г.). Г-жа Бенишева е била извънреден и пълномощен посланик на България в Ирландия (2003 - 2007 г.) и в Унгария (2012-2016 г.). Тя е била и председател на Дунавската комисия в качеството си на посланик в Унгария (2012 - 2014 г.).

Проф. Д-р КАТЯ ВЛАДИМИРОВА

Преподавател в Университета за национално и световно стопанство и в Нов български университет

Катя Владимирова, професор, доктор по икономика. Чете лекции в Университета за национално и световно стопанство и Нов Български университет, София. Професор в Института за изследване на населението и човека към Българска Академия на Науките. Гост-професор в Университета Toulouse “Le Mirail”, (2010) ; Университета Paris 8 (2001 -2003) и чуждестранен изследовател в IRESCO (CNRS) – Франция. Главен секретар и Парламентарен секретар на Министерството на труда и социалните грижи (1995-1997); Началник управление „Заетост и пазар на труда“ в МТСГ (1991 -1992) . Работи по редица европейски, национални и институционални проекти в областта на социалната политика, заетостта, пазара на труда, миграцията, правото на труд и равнопоставеността по пол и др. Участва в международни и национални конференции и има множество публикации в страната и в чужбина в посочените области. Член е на Съюза на учените в България и на Научния съвет на Центъра за изследване на населението и човека при Българска Академия на науките, Председател на Фондация „Акад.Евгени Матеев“. Била е член на Икономическия и социален съвет на НРБ, Българската асоциация за развитие и управление на човешките ресурси, научни съвети, член на редколегията на сп. Население, сп. Панорама на труда, Управление на човешките ресурси и др. Член на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

МИЛЕНА МИЛОТИНОВА

Журналист, телевизионен водещ в „Bulgaria ON AIR”, народен представител в 39-то Народно събрание

Милена Милотинова e водещ на предаването "Брюксел 1" по национална телевизия Bulgaria ON AIR. Дългогодишен водещ на централните новинарски емисии на БНТ, а след това - и на Bulgaria ON AIR. Автор на поредица документални филми, получили редица професионални и зрителски награди. От 2001 до 2005 година - народен представител и председател на парламентарна комисия, както и член на делегацията на българското НС в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа. От началото на професионалния си път в журналистиката многократно отразява ключови европейски и световни събития, а предаването "Брюксел " поставя акцент върху европейските теми.

КИРИЛ ВЪЛЧЕВ

Журналист, водещ на обзорното политическо предаване на Дарик радио „Седмицата“

Кирил Вълчев е автор на обзорното политическо предаване „Седмицата“ на Българското национално Дарик радио, което обобщава най-интересното от изминалата седмица с депутати, министри, политолози, социолози, хора на науката, образованието и културата. В сборника „52 седмици“ са събрани негови политическите есета, с които започва „Седмицата“ всяка събота. През декември всяка година е водещ на предаването „Годината“ – 12 часа радио-маратон с участието на държавните и партийни лидери на България, част от който е и представянето на резултатите от класацията „Политик и събитие на годината“. Като кореспондент на радиото отразява събития по целия свят и вече е бил в 177 от 193 държави – членове на ООН. Работил е като репортер в редакция „Информация за чужбина“ на Българската телеграфна агенция. Кирил Вълчев е завършил с отличие Националната гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ“ и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Като юрист работи основно в областта на медийното право и правото на интелектуалната собственост. Автор на публикации в областта на конституционното и търговското право. Юридически секретар на Съюза на българските национални електронни медии, в който членуват националните телевизии и радиостанции, както и БТА. Бил е председател на Националната комисия за етика в електронните медии

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Председател на Комисията по околната среда и водите; Зам.-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание на Република България

Председател на Комисията по околната среда и водите и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание. Министър на околната среда и водите в периода ноември 2014 - януари 2017 г. - във второто правителство на министър-председателя Бойко Борисов. Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание (май 2013 - ноември 2014 г.). Заместник-министър на околната среда и водите в първото правителство на премиера Бойко Борисов (2009-2013 г.). Заместник-кмет по евроинтеграция и екология на Община Бургас, в периода 2007-2009 г. Специалист по управление на европейски програми и проекти.

ИМРЕН МЕХМЕДОВА

Зам.-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание на Република България

Имрен Исметова Мехмедова започва политическата си кариера като общински съветник в община Търговище. След това става областен председател на Младежко Движение за права и свободи в гр.Търговище. Имрен Исметова Мехмедова е областен председател на съвета по животновъдство в област Търговище към МЗХГ. Имрен Исметова Мехмедова е член на управителния съвет на Асоциацията за развъждане на черношарената порода говеда в България в контролния съвет на Националния говедовъден съюз Завършила е Финанси, до сега е работила в сферата на Земеделието. Избрана е за народен преставител в 44-то Народно събрание от 23 МИР Търговище от листата на ДПС. Член е на комисията по външна политика и зам.председател на КЕВКЕФ. Основен член e на делегация в Парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

ПОЛИНА ЦАНКОВА – ХРИСТОВА

Член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание на Република България

Полина Цанкова е заместник-председател в Комисията по външна политика и член на Комисията по европейските въпроси и контрол по европейските фондове в 44-ото Народно събрание на Република България. Заместник-председател е и на най-младата парламентарна група в НС – ПП ВОЛЯ. Притежава опит в реализирането на иновативни енергийно – ефективни проекти в общественото осветление, обществени сгради и предприятия. Има дългогодишна практика във внедряването на възобновяеми енергийни източници в проекти, с цел опазване на околната среда.

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание на Република България

Петър Петров е по професия инженер и се ангажира политичиски като експерт по европейски проекти и развитие на селските райони в партия Национален Фронт за Спасение на България. Избиран е за народен представител в 43-то и 44-то Народно Събрание. Бил е член на комисията по земеделието и храните. В настоящото 44-то Народно Събрание е зам.председател на комисията по европейски въпроси и контрол на еврофондовете и е член на комисията по околна среда. Председател е на парламентарната група за приятелство с Република Черна Гора и зам. председател на групата за приятелство с Република Австрия. Заместващ член е в Делегацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация