СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ПАРЛАМЕНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от

13.05.2018

14:00

до

14.05.2018

15:00

Срещата на председателите на комисиите по енергетика на парламентите в Европейския съюз е допълнително събитие на българското Парламентарно измерение. По време на конференцията ще се подложат на обсъждане основните въпроси от сферата на енергетиката, които са част от дневния ред на Съюза. Дискусиите, посветени на енергийния сектор, са водени от идеята за по-добра Европа, гарантираща по-сигурна, по-достъпна и щадяща околната среда енергия за гражданите на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе в София на 13 и 14 май 2018 г.

Говорители

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Цвета Караянчева започва политическата си кариера като общински съветник в Кърджали. Избирана е за народен представител в 41-то, 42-то и 43-то Народно Събрание. Била е член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по земеделието и горите и по труда и социалната политика. Избрана е за заместник-председател на парламента в настоящото 44-то Народно събрание. От 17 ноември 2017 година е избрана за председател на българския парламент. Ръководител е на Делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз, както и на Делегацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

Председател на Комисията по енергетика

Делян Добрев е роден през 14 май 1978 г. в Хасково. През 2002 г. се дипломира като бакалавър по икономика в Уеслианския университет, гр. Мидълтаун, щата Кънектикът, САЩ. Има специализации по счетоводство и финанси в Лондонското училище по икономика и политически науки. Делян Добрев е експерт по управление на европейски проекти, финансово и данъчно законодателство. Професионалната му кариера започва в консултантската компания KPMG в Торонто, Канада и „Нютон Финанс Мениджмънт Груп“ в София. От 2009 г. е народен представител от ПП ГЕРБ в 41-то Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2012 година става министър на икономиката, енергетиката и туризма. В 43-то и 44-то Народно събрание е народен представител от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по енергетика.

ВЛАДИМИР УРУЧЕВ

Член на Европейския парламент (ITRE, AGRI)

Владимир Уручев е член на Европейския парламент от присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. Като ядрен инженер с интерес към всички форми на чиста енергия, понастоящем той е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI), и заместник-председател на Европейския енергиен форум. Като част от Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) и Международната агенция по атомна енергия (IAEA), Владимир Уручев участва в редица международни партньорски проверки относно безопасността на ядрените централи. Владимир Уручев работи активно по темите, свързани с развитие на зелено предприемачество и устойчиви бизнес модели, вкл. в сферата на кръговата икономика и професиите на бъдещето. Споделяйки убеждението, че младите хора са носителите на промяната, той реализира поредица от инициативи за развитие на предприемаческата култура сред младите хора в България. Владимир Уручев е посланик на Европейския център за предприемаческо образование EE-Hub на Джуниър Ачийвмънт, както и водещ поддръжник на инициативата за насърчаване на агропредприемаческите умения сред младите фермери и студенти от аграрни специалности.

КАТАРИНА СИКОВ-МАГНИ

Ръководител Отдел за мрежи и регионални инциативи, Генерална Дирекция Енергетика на Европейската Комисия

Катарина Сиков-Магни постъпва на работа към Европейската Комисия през 1997 г. и понастоящем е ръководител на отдел, отговаря за Вътрешен пазар I, мрежи и регионални инициативи към Генерална Дирекция Енергетика. Преди това е работила в областта на международния транспорт, политика и финансиране на трансевропейски мрежи, интернализация на външни разходи и проучвания в областта на стратегическата политика. Преди да постъпи в Комисията Катарина Сиков-Магни е била ръководител екип и главен икономист в частния сектор във Финландия. Работила е и за Програмата за Развитие на ООН в Порт о Пренс, Хаити. Има магистърска степен по икономика от Университета Аалто във Финландия.

ЖЕЧО СТАНКОВ

Заместник-министър на енергетиката на Република България

Г-н Станков е роден на 4 август 1982 г. Завършва университета "Universitat Regensburg", Германия, където получава магистърска степен по икономика. Има близо 10-годишен професионален опит в сферата на енергетиката. Участвал е в управлението на няколко дружества с дейност в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и изграждането на компресорни станции. Съосновател и секретар е на "Българска асоциация компресиран газ". От 2011 г. е общински съветник в Общинския съвет в Бургас. Жечо Станков е заместник-министър на енергетиката от 13 януари 2015 г. до 27 януари 2017 г. Избран е за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-то Народно събрание. Назначен е за заместник-министър на енергетиката на 9 май 2017 г. Владее английски и немски език.

ЯРОМИР КОХЛИЧЕК

Заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) в Европейския парламент

Яромир Кохличек е чешки политик, роден през 1953 г. Членува в Комунистическата партия на Бохемия и Моравия. В периода от 1998 до 2004 г. е депутат в Камарата на депутатите в парламента на Чешката Република. Избран е за член на Европейския парламент за периода от 2004 до 2014 г., преизбран през 2016 г. (членува в Конфедеративната група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица). Яромир Кохличек е заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), член на делегацията в Парламентарния комитет по асоцииране ЕС-Украйна (D-AU) и делегацията на Парламентарната асамблея Евронест (DEPA), заместващ член на Комисията по външни работи (AFET) и на делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и за отношенията с Туркменистан и Монголия. Завършил е Университет по химия и технологии, работил е в стъкларската промишленост (1976 - 1995, като инженер-технолог и генерален мениджър) и е бил генерален мениджър в стоманодобивната промишленост (1995 - 1998). Женен с четири деца. Говори английски, френски, немски, руски и испански език.

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ

Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България

Иван Иванов завършва Висшия машинно-електротехнически институт в София със специалност „Електроизмервателна техника“. Научната и преподавателската си дейност започва във факултет “Автоматика”, през 1976 г. защитава дисертация и става доктор в областта на техническите науки. От 1982 г. е доцент в Техническия Университет – София, а от 1985 г. - в Националното висше техническо училище – Тунис. През 1995 г. е ръководител на катедра “ЮНЕСКО” в ТУ- София г. и е член на Факултетния съвет на факултет “Автоматика. Чете лекции във Франкофонския отдел по електроинженерство към Техническия университет –София. Автор е на повече от 60 научни статии и доклади, на монографии, учебници и учебни пособия на български и френски език. Избиран е за народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. През четирите си мандата е бил в ръководствата и член на редица парламентарни комисии - Комисия по енергетика, Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисия по транспорт и телекомуникации, Комисия по образованието и науката, Комисия по външна и интеграционна политика. Като парламентарист е бил заместник-председател на Делегацията в Интерпарламентарния съюз, заместник-председател и член на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. На 2 април 2015 г. е избран от 42-то Народно събрание за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

д-р СИЛВИЯ-МОНИКА ДИНИКА

Член на румънския Сенат

Силвия-Моника Диника е родена през 1976 година. Завършва Факултета по математика и компютърни науки на Букурещкия Университет, Румъния (1995-1999 г.). Има две магистърски степени - по управление на риска (Академия за икономически науки, Факултет по финанси и банково дело, Букурещ, Румъния, 2008-2010 г.) и по приложна математика (Colorado State University, Колорадо, САЩ, 2002- 2004 г.). През 2014 г. защитава докторска дисертация по приложна математика към Colorado State University, Колорадо, САЩ (2011-2014). Силвия-Моника Диника е член на румънския Сенат и членува в парламентарната група на "Да спасим Румъния". Тя е член на Комисията по икономика, промишленост и услуги, Комисията по транспорт и енергетика, както и на Специалната комисия за изменение на законодателството по маркетинга на хранителни продукти. Нейната парламентарна дейност обхваща няколко области, включително индустриална и енергийна политика, ядрена безопасност, транспортна и енергийна инфраструктура, както и регионалното развитие, чуждестранни инвестиции, малки и средни предприятия, туризъм, изпълнението на обща търговска политика на ЕС. Силвия-Моника Диника говори английски, испански и френски език.

ФРАНЦ ЙОЗЕФ ПШИРЕР

Държавен министър на Бавария за икономика, енергетика и технологии и Председател на комисията по икономически въпроси

Франц Йозеф Пширер е роден през 1956 г. в Хаунщетен. Учи политология и социални науки в Университета в Аугсбург, 1978-1983 г. В периода 2008-2013 г. е заемал длъжността държавен секретар в баварското Министерство на финансите, от 2009 г. е служител по ИТ в правителството на област Бавария. В периода 2013-2018 г. е държавен секретар в баварското Министерство на икономиката и медиите, енергетиката и технологиите. От март 2018 г. той е държавен министър на Бавария по въпросите на икономиката, енергетиката и технологиите. Той е член на парламента на Бавария от 1994 г. и общински съветник в Унтералгеу от 1996 г. В периода 2003-2008 г. е председател на Комисията по икономическите въпроси, инфраструктурата, транспорта и технологиите. Той е и член на градския съвет на Минделхайм 2002-2008 г. Член на Изпълнителния комитет на Християн-социалния съюз /ХСС/ и от 2013 г. е председател на окръжната асоциация на ХСС Унтералгеу. Г-н Пширер е женен и има 2 деца.

МЕГЛЕНА РУСЕНОВА

Президент на Българската фотоволтаична асоциация

Меглена Русенова е родена през 1974 год. в гр. Пловдив. Юрист по образование. В периода 2001-2009 г. е заместник-областен управител на Пловдивска област. От 2011 г. е управляващ директор на централи за производство на електроенергия от слънчева и вятърна енергия. От 2013 г. е Председател на УС на Българската фотоволтаична асоциация. След проведена процедура през декември 2015 г. представлява производителите на енергия от възобновяеми източници в УС ма Фонд „Сигурност в електроенергийната система“.

Лица за контакт

г-н Георги Тенев

Сътрудник, отдел “Българско председателство на Съвета на ЕС”

+359 2 939 32 45

[email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация